Opstellen basisdocument verzuimprotocol

Wat moet er gebeuren als een medewerker zich voor korte óf langere tijd ziekmeldt? Wie doet wat? Wat moet er volgens de wet? En welke afspraken wilt u als organisatie maken, passend bij uw bedrijfscultuur?

Ik help u graag bij het opstellen van een glashelder verzuimprotocol. Hierin leggen we de afspraken vast, zodat u aansluit bij de Wet verbetering Poortwachter. Ook adviseer ik u over de manier waarop u het protocol introduceert, vastlegt en naleeft. Zodat alle partijen precies weten waar ze aan toe zijn.