Berichten

Wat moet je met een onderbuikgevoel?

Je hebt een zieke werknemer. Volgens jouw gevoel is hij echter niet zo ziek als hij zegt. Ik kom ’t in de praktijk niet heel vaak tegen. Maar zo nu en dan komt deze lastige kwestie toch voor. Wat kan je doen met dat onderbuikgevoel?

NIET: RIGOUREUS KORTE METTEN MAKEN

Eerst maar eens de ‘don’ts’. Plompverloren en rigoureus korte metten mee maken in een gesprek is geen goed idee. Stel dat de klachten wel terecht zijn? Dan voelt je werknemer zich niet gehoord. Dat komt jullie relatie niet ten goede. En werkt een langer verzuim enkel in de hand. Wees voorzichtig als je in gesprek gaat.

OOK NIET: AFWACHTEN

Ook niet doen: afwachten en als werkgever met je onderbuik gevoel blijven zitten. Als een ziekmelding maar aanmoddert, loop je als werkgever en werknemer een risico dat je niet voldoet aan je re-integratieverplichting. En ook aanmodderen komt de band tussen werkgever en werknemer nooit ten goede. Ook hier wordt de vertrouwensband beschadigd en het is maar de vraag of jullie samen verder kunnen op het moment dat de er geen sprake meer is van ziekte.

WEL: VOOR BESPREKEN MET DE BEDRIJFSARTS

Wist je dat je als werkgever je onderbuikgevoel met de bedrijfsarts kan spreken? Je kunt dit bijvoorbeeld doen voordat een werknemer een consult heeft. De bedrijfsarts is bevoegd om de werknemer tijdens een consult professioneel te beoordelen en een uitspraak te doen over de mogelijkheden die een werknemer wel of niet heeft. De bedrijfsarts vaart nooit blind op jouw onderbuikgevoel: zijn uitspraken en adviezen moeten altijd goed onderbouwd zijn! Blijkt je gevoel te kloppen? Dan geeft de bedrijfsarts dit aan en kan je aan de hand van dit oordeel het gesprek met je werknemer aangaan. Eventueel ondersteund door bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige. Klopt je gevoel niet? Dan zal dat ook blijken uit de terugkoppeling van de bedrijfsarts.

OOK WEL: DESKUNDIGENOORDEEL AANVRAGEN BIJ HET UWV

Heeft de bedrijfsarts aangegeven dat de werknemer echt ziek is? En blijft jouw onderbuikgevoel zeggen dat het allemaal wel meevalt? Dan kun je altijd een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Is het UWV het met de bedrijfsarts eens? Dan is het verstandig met dit oordeel mee te gaan. Geeft het UWV inderdaad aan dat het meevalt? Dan is het verstandig de werknemer op te roepen om te komen werken: wat kan hij nog wél doen?

HOE GAAT DAT IN DE PRAKTIJK?

Pas bezocht ik een werkgever en een werknemer die zich had ziekgemeld. De bedrijfsarts oordeelde dat de werknemer een beperking had. Maar uit het arbeidsdeskundig onderzoek bleek dat deze beperking niet voor kwam in het eigen werk. De werknemer kon het eigen werk dus gewoon doen. Het advies was dan ook weer aan de slag te gaan. De werkgever was opgelucht: zijn onderbuikgevoel werd bevestigd. De werknemer voelde zich echter niet gehoord. Hem heb ik gewezen op de mogelijkheid van een deskundigenoordeel. Maar ook de stafarts en de arbeidsdeskundige van het UWV gingen mee in het gegeven advies. De werknemer kon zijn eigen werk gewoon weer oppakken en daarmee was de ziekmelding afgerond.

OOK JE ONDERBUIK ZIT WEL EENS VERKEERD

Spreek gevoelens altijd uit en laat ze door een professional onderzoeken en onderbouwen. Dan weet je altijd dat je er alles aan gedaan hebt wat je kon. En is het advies dan niet wat je verwacht? Toets ze het bij het UWV. Komt de uitkomst weer niet overeen met je gevoel? Leg je er dan ook bij neer. Ook je onderbuik zit wel eens verkeerd!

Deze blog is geschreven in samenwerking met Assist Verzuim en gepubliceerd op 5 oktober 2017.

Welke plichten heb ik als zieke werknemer?

Vaak wordt er ingezoomd op de verplichtingen van de werkgever, als het gaat om het voorkomen van een loonsanctie. Maar ook voor u als werknemer gelden enkele regels waar u zich aan moet houden. Niet alleen wanneer u ziek bent maar ook voordat u ziek wordt!

PREVENTIE

Van u wordt verwacht dat u er alles aan doet om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Een voorbeeld hiervan is het werken volgens de gestelde veiligheidseisen. Denkt u bijvoorbeeld aan het dragen van beschermende middelen of het u houden aan regels voor het bedienen van machines. Houdt u zich hier niet aan? Dan moet uw werkgever hierop actie ondernemen. Dit doet de werkgever door te sanctioneren, bijvoorbeeld door u een waarschuwing te geven of uw loon op te schorten.

ARBEIDSONGESCHIKT

Is er sprake van arbeidsongeschiktheid? Dan moet u allereerst ziekteverlof aanvragen bij uw werkgever. Vaak zijn hierover afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een arbeidsovereenkomst, arbeidsreglement of verzuimprotocol. Van u wordt ook verwacht dat u er alles aan doet om uw genezing en herstel te bevorderen. En zo te voorkomen dat uw arbeidsongeschiktheid onnodig lang duurt.
Stel dat de behandelaar u bijvoorbeeld adviseert om een therapie te volgen. Dan mag van u worden verlangd dat u hier gehoor aan geeft. Gaat het om een ingreep, zoals een operatie? Dan geldt dat dit niet verplicht is en niet geëist kan worden. U beslist altijd nog over uw eigen lijf.

PASSENDE ARBEID

Van u wordt ook verwacht dat u meewerkt aan uw re-integratie. Wanneer uw werkgever u passende arbeid aanbiedt, moet u hieraan mee werken. Maar wat is passende arbeid? Passende arbeid is werk wat in redelijkheid van u verwacht kan worden en wat aansluit op uw arbeidsverleden, opleiding, gezondheidstoestand, persoonlijke eigenschappen, de reisafstand en het loon. Bovendien moet het passen bij uw belastbaarheid. Oftewel uw medische mogelijkheden.
Van een timmerman die is uitgevallen met een gebroken enkel, kan bijvoorbeeld niet worden verwacht dat hij staand magazijnwerk gaat doen. Misschien kan hij zittende werkzaamheden uit voeren op kantoor, zoals orders verwerken in het systeem. Samen met uw werkgever bespreekt u uw passende arbeid.
Hoe langer de arbeidsongeschiktheid duurt, hoe breder het begrip passende arbeid moet worden opgevat. Van u wordt dus een steeds ruimere instelling verwacht.

DESKUNDIGENOORDEEL

Verschillen u en uw werkgever van mening over de re-integratieactiviteiten? Dan kunt u of kan uw werkgever een deskundigenoordeel aanvragen. Een deskundigenoordeel is een soort second opinion van het UWV. Het UWV doet dan een uitspraak over de re-integratie inspanningen van u en uw werkgever.
Nog mooier zou het zijn als het niet zover hoeft te komen en u samen met uw werkgever in gesprek bent en blijft over uw re-integratie. Samen kunt u kijken hoe u uw mogelijkheden optimaal kunt benutten. Wat als u hier samen niet uitkomt? Dan kunt u altijd een arbeidsdeskundige inschakelen die met u en uw werkgever meedenkt om oplossingen te vinden.

Deze blog is geschreven in samenwerking met Assist Verzuim en gepubliceerd op 8 september 2014.