Driegesprek

Soms heeft u in lastige situaties bij re-integratie een onafhankelijke derde nodig. Iemand die een lastige boodschap goed kan brengen. Die de voortgang van het gesprek faciliteert. Die heldere afspraken helpt maken. En die wet- en regelgeving helder uit kan leggen.

Ik ben graag uw onafhankelijke derde. In gesprekken waarin u en uw medewerker terugkijken op en vooruitkijken naar de re-integratie-inspanningen van u allebei. Ik leg de afspraken vast. En geef uitleg over de beoordelingssystematiek van het UWV en eventuele uitkeringen. De documenten die in dit gesprek tot stand komen, zijn belangrijk voor het UWV en het volgen van de Wet Verbetering Poortwachter.