Evaluatie re-integratie

In de herstelfase van de werknemer is het goed om regelmatig te evalueren. En te checken of we de gemaakte re-integratie-afspraken moeten bijstellen. Is de gezondheid van de werknemer beter geworden? Of achteruit gegaan? Klopt het plan nog? Zijn alle adviezen nog actueel?

Samen plannen we een evaluatiemoment re-integratie in. Ik zorg voor een goed gesprek. We scherpen aan waar nodig. En ik adviseer u over wet- en regelgeving. Zo kunnen alle partijen praktisch verder.