Doorgaan naar de inhoud

Arbeidsdeskundig advies

Onze arbeidsdeskundigen focussen op wat wél kan
Wat heeft een werknemer nodig en wat kan diegene (dan) nog wel? Wat kunnen we regelen of aanpassen, zodat de werknemer weer mee kan doen? We verrassen werkgevers regelmatig met hoe ver we gaan in ons onderzoek en onze adviezen. Alles om de werknemer zijn kracht te laten (her)vinden. We leggen zo nodig de link met professionals uit ons brede netwerk: bedrijfsartsen, re-integratiecoaches, loopbaancoaches, arbeids- en organisatiedeskundigen, ergonomen etc. En maak je geen zorgen over de Wet Poortwachter. Daarin begeleiden we jullie ook.

Onze mogelijkheden

Consultancy

Consultancy op uurbasis
Een lastige casus? Een inhoudelijke vraag? Samen sparren over enkele dossiers? Jullie krijgen van ons gedegen, kritisch én verrassend advies. We werken transparant: jullie ontvangen bij de factuur een gedetailleerd overzicht van de ingezette uren.

Consultancy via een strippenkaart
Wil je vaker gebruik maken van ons advies? Dan kun je ook kiezen voor een strippenkaart voor 10, 25 of 50 uur.

 • Je krijgt korting op het uurtarief.
 • Je ontvangt maandelijks een overzicht van het aantal ingezette uren en je tegoed.
 • Je voorkomt de moeite van losse offertes en facturen.

Een strippenkaart is ideaal als jullie je HR medewerkers, consulenten, managers of leidinggevenden de mogelijkheid willen bieden te sparren met een deskundige. Je hebt zicht op het aantal ingezette uren en jullie werknemers kunnen laagdrempelig advies opvragen.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Wat kan er wél? We staan niet te lang stil bij wat (nog) niet gaat. Liever kijken onze professionals naar wat een werknemer nog wel aan mogelijkheden in huis heeft. We geven jou en je werknemer een onafhankelijk advies over de re-integratie en arbeidsmogelijkheden. We zijn creatief én realistisch. En denken in het belang van beide partijen. Zijn er mogelijkheden in het eigen werk? Kan het werk aangepast worden? Is een andere functie een optie? Of gaan we kijken naar werk buiten de eigen organisatie (tweede spoor)?

Je krijgt een adviesrapport voor de vormgeving van de re-integratie:

 • Met een realistische en creatieve focus op wat er wél kan;
 • Dat aansluit bij het belang van werknemer en werkgever;
 • Waarmee jullie voldoen aan de verplichtingen vanuit de Wet verbetering Poortwachter.

Loonwaardebepaling

Voor de re-integratie van een werknemer is het belangrijk om aan zijn werkzaamheden de juiste loonwaarde toe te kennen. Om te kunnen beoordelen of de re-integratie naar wens verloopt. En om verrassingen achteraf te voorkomen. Ook kan het percentage van de loonwaarde van invloed zijn op het loon van jouw werknemer.

Hoe gaat dit in zijn werk?

 • Samen bekijken we of het advies van de bedrijfsarts voor de re-integratie volledig wordt benut.
 • Wij beoordelen, kijkend naar deze werkzaamheden, wat het percentage van de loonwaarde is.
 • Samen bekijken we of en hoe de loonwaarde nog verder opgebouwd kan worden.

Dit geeft jou en je werknemer direct handvatten om de komende tijd de re-integratie verder vorm te geven.

Werkplekonderzoek

Wij maken een uitgebreid adviesrapport over de inrichting van de werkplek. Ook geven we hierin gedragsadviezen: hoe kan de werknemer zelf bijdragen aan het verminderen van de klachten?

Computerwerkplek met werkplekpaspoort
Een goed ingestelde werkplek is belangrijk voor het voorkomen en verminderen van klachten. Onze professionals kijken met de werknemers mee naar hun werkplek. Zij ontvangen een kort en bondig advies over de juiste instelling. Jullie werknemers ontvangen een werkplekpaspoort met de belangrijkste instellingen daarop, zodat ze na afloop de adviezen zelf nog hebben.

Het eerste werkplekonderzoek betalen jullie volledig. Daarna betaal je per uur. In een dagdeel kunnen we dus al veel van jullie mensen helpen.

Computerwerkplek met adviesrapport
Jullie werknemer heeft klachten die mogelijk te maken hebben met zijn werkplek. Of de werknemer is zelfs al uitgevallen. En de bedrijfsarts heeft aangegeven dat het zinvol is de werkplek van de werknemer goed in kaart te brengen. Samen lopen we alles langs. Van stoel, tot bureau, schermen en omgeving. We checken de klachten en de mogelijke oorzaken.

We stellen de werkplek goed in, zodat de klachten gaan verminderen.

Arbeidsmogelijkheden- onderzoek

De bedrijfsarts heeft advies gegeven over wat jullie werknemer kan. Of de werknemer geeft zelf aan wel weer wat zaken op te kunnen pakken. Maar hoe pakken jullie dit nou samen praktisch aan? Onze professionals kijken naar de functie van werknemer en naar de organisatie. Objectief brengen we de arbeidsmogelijkheden in kaart. Bovendien stellen we samen een opbouwschema op. En een plan van aanpak voor de komende drie maanden om met werkhervatting aan de slag te gaan.

Arbeidsdeskundig spreekuur

Een externe blik nodig op verzuimdossiers? Omdat er in jouw organisatie vaker arbeidsdeskundige vraagstukken leven. Of omdat jullie interne gezondheidscoaches / casemanagers en leidinggevenden het prettig vinden af en toe te kunnen sparren met een externe. Maak gebruik van onze ervaring en prikkelende, positieve kijk. Onze adviezen hebben als doel dat jullie mensen uiteindelijk dit soort vraagstukken zelf op kunnen pakken. En hun kennis vergroten.

Driegesprek

Soms heb je in lastige situaties bij re-integratie een onafhankelijke derde nodig. Iemand die een lastige boodschap goed kan brengen. Die de voortgang van het gesprek faciliteert. Die heldere afspraken helpt maken. En die wet- en regelgeving helder uit kan leggen.

Wij zijn graag jouw onafhankelijke derde. In gesprekken waarin jij en je medewerker terugkijken op en vooruitkijken naar de re-integratie-inspanningen van jullie allebei. Wij leggen de afspraken vast. En geven uitleg over de beoordelingssystematiek van het UWV en eventuele uitkeringen. De documenten die in dit gesprek tot stand komen, zijn belangrijk voor het UWV en het volgen van de Wet Verbetering Poortwachter.

Evaluatie re-integratie

In de herstelfase van de werknemer is het goed om regelmatig te evalueren. En te checken of we de gemaakte re-integratie-afspraken moeten bijstellen. Is de gezondheid van de werknemer beter geworden? Of achteruit gegaan? Klopt het plan nog?

Zijn alle adviezen nog actueel? Samen plannen we een evaluatiemoment re-integratie in. Wij zorgen voor een goed gesprek. We scherpen aan waar nodig. En we adviseren je over wet- en regelgeving. Zo kunnen alle partijen praktisch verder.

VAR

De VAR-2 is een online vragenlijst die inzicht geeft in de belangrijkste psychosociale knelpunten die kunnen leiden tot (te lang) verzuim. Wij zetten de VAR-2 in voor een eerlijk en compleet beeld van verzuimoorzaken. De werknemer krijgt de digitale VAR-2 toegestuurd. De vragen maken hem of haar bewust van de relatie tussen de klachten en de privé- en werkomstandigheden. Wij screenen de antwoorden. En bespreek deze met de werknemer. Zo krijgt werknemer inzicht in passende oplossingsmogelijkheden. De werkgever ontvangt de ingevulde vragenlijst niet.

Wij geven een passend advies voor sneller herstel en duurzame re-integratie. Kennen we de oorzaken van het verzuim? Dan kunnen we passend adviseren. Mogelijk verwijzen we naar de bedrijfsarts voor een medisch interventieadvies. Dat is soms nodig voor een beter beeld van de belastbaarheid, de herstelprognose en de gewenste interventies en vergoedingen daarvan. Komen we er met één gesprek niet uit? Dan kunnen we opvolgen met één of meer coachgesprekken.

We kunnen de VAR-2 inzetten:

 • Bij psychosociale klachten;
 • Als er twijfel is aan de aard van het verzuim;
 • Als er twijfel is aan de diepere oorzaak van een ongeval.

De VAR-2 functioneert:

 • Bij ziekmelding van 2 weken;
 • Als preventieve tool;
 • Bij frequent verzuim.

De VAR-2 is niet geschikt bij specifiek medische klachten zoals een gebroken been.

Conflictgesprek

De re-integratie loopt niet lekker. Het neigt meer en meer naar een conflict te lopen. Samen met jou en je werknemer kijken we waar het mis gaat. En wat er nodig is om de communicatie vlot te trekken. Wij helpen om afspraken te maken om weer vertrouwen in elkaar te krijgen en de re-integratie te optimaliseren.

Inzetbaarheidsgesprek

Het ‘frequent verzuimgesprek’… Het blijft een negatieve bijsmaak hebben. Liever spreken we over een inzetbaarheidsgesprek. Wij zijn nieuwsgierig naar het complete verhaal van de medewerker. Wat maakt dat iemand met regelmaat uitvalt? Maar vooral: wat kunnen we er samen aan doen om de medewerker inzetbaar te houden? Onze professionals gaan graag uit van de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer. En adviseren over de manier waarop de werkgever kan ondersteunen.

Met duidelijke afspraken voor de toekomst en een gezamenlijk plan vergroten we de inzetbaarheid van een werknemer. Vaak draait het om het vinden van een betere balans tussen werk, privé en gezondheid. En voor de werknemer op het krijgen van grip op zijn eigen gedrag.

Begeleiding bij aanvraag uitkering

Het is belangrijk dat de werknemer op tijd en op de juiste wijze een uitkering aanvraagt. Ook voor jullie als werkgever. Niet iedereen kan dit zelfstandig en weet de weg te vinden. Eén van onze professionals gaat letterlijk naast uw werknemer zitten en zorg voor een correcte aanvraag: alle stukken worden op tijd en op de juiste manier ingestuurd.