Arbeidsmogelijkheden onderzoek

De bedrijfsarts heeft advies gegeven over wat uw werknemer kan. Of uw werknemer geeft zelf aan wel weer wat zaken op te kunnen pakken. Maar hoe pakt u dit nou samen praktisch aan?

Ik kijk naar de functie van werknemer en naar de organisatie. Objectief breng ik de arbeidsmogelijkheden in kaart.

Bovendien stellen we samen een opbouwschema op. En een plan van aanpak voor de komende drie maanden om met werkhervatting aan de slag te gaan.