Arbeidsdeskundig onderzoek

Wat kan er wél? We staan niet te lang stil bij wat (nog) niet gaat. Liever kijk ik naar wat een werknemer nog wel aan mogelijkheden in huis heeft. Ik geef u en uw werknemer een onafhankelijk advies over de re-integratie en arbeidsmogelijkheden.

Ik ben creatief én realistisch. En denk in het belang van beide partijen. Zijn er mogelijkheden in het eigen werk? Kan het werk aangepast worden? Is een andere functie een optie? Of gaan we kijken naar werk buiten de eigen organisatie (tweede spoor)?

U krijgt een adviesrapport voor de vormgeving van de re-integratie:

  • met een realistische en creatieve focus op wat er wél kan;
  • dat aansluit bij het belang van werknemer en werkgever;
  • waarmee u voldoet aan de verplichtingen vanuit de Wet verbetering Poortwachter.