VAR (optie met coachgesprek)

De VAR-2 is een online vragenlijst die inzicht geeft in de belangrijkste psychosociale knelpunten die kunnen leiden tot (te lang) verzuim.

Ik zet de VAR-2 in voor een eerlijk en compleet beeld van verzuimoorzaken
De werknemer krijgt de digitale VAR-2 toegestuurd. De vragen maken hem of haar bewust van de relatie tussen de klachten en de privé- en werkomstandigheden. Ik screen de antwoorden. En bespreek deze met de werknemer. Zo krijgt werknemer inzicht in passende oplossingsmogelijkheden. De werkgever ontvangt de ingevulde vragenlijst niet.

Ik geef een passend advies voor sneller herstel en duurzame re-integratie
Kennen we de oorzaken van het verzuim? Dan kan ik passend adviseren. Mogelijk verwijs ik naar de bedrijfsarts voor een medisch interventieadvies. Dat is soms nodig voor een beter beeld van de belastbaarheid, de herstelprognose en de gewenste interventies en vergoedingen daarvan.
Komen we er met één gesprek niet uit? Dan kunnen we opvolgen met één of meer coachgesprekken.

We kunnen de VAR-2 inzetten:

  • bij psychosociale klachten;
  • als er twijfel is aan de aard van het verzuim;
  • als er twijfel is aan de diepere oorzaak van een ongeval.

De VAR-2 functioneert:

  • bij ziekmelding van 2 weken;
  • als preventieve tool;
  • bij frequent verzuim.

De VAR-2 is niet geschikt bij specifiek medische klachten zoals een gebroken been.