Training op maat

Verzuimtraining

U wilt meer grip op verzuim in uw organisatie. Om verzuim terug te dringen. En te voorkomen. Bovendien wilt u voldoen aan de steeds hogere eisen die aan werkgevers worden gesteld om terugkeer van verzuimende medewerkers te bevorderen.

In een training op maat leer ik uw leidinggevenden:

  • signalen te herkennen die duiden op mogelijk verzuim;
  • hoe ze op een positieve en effectieve manier verzuimgesprekken voeren;
  • de belangrijkste adviezen en valkuilen in het begeleiden van een re-integratieproces;
  • de actualiteiten rond wet- en regelgeving van arbeidsrecht en sociale zekerheid.

Samen bepalen we welk trainingsprogramma het beste aansluit bij de situatie van uw organisatie. Ik zorg voor een praktische aanpak, veel voorbeelden uit de praktijk en veel oefentijd.

Inzetbaarheidstraining

Gemotiveerde medewerkers helpen bij het behalen van uw strategische doelen. Ze hebben een aanzuigende werking op nieuw talent. Blijven langer aan uw organisatie verbonden. En: vallen minder snel uit!

Wat kunt u als werkgever doen om uw medewerkers met plezier en energie aan de slag te houden? En wat kunnen medewerkers zélf doen om zichzelf inzetbaar te houden?

Een training met een positieve insteek! Ik leer leidinggevenden, teams en medewerkers om proactief met elkaar in gesprek te gaan over preventief handelen. Met de focus op het behouden en creëren van werkplezier.

Training gericht op gedrag en cultuurveranderingen

Uw bedrijf ontwikkelt zich. En de wereld waarin we werken ook. Wat vraagt dat van uw medewerkers?

Ik verbind uw missie en visie met de behoeften en talenten van uw mensen. Zo floreert uw organisatie en groeit hun arbeidskracht en werkplezier. In trainingen op maat zijn persoonlijke aandacht, duurzame inzetbaarheid en (zelf)ontplooiing belangrijke onderwerpen voor uw stakeholders. Ik nodig medewerkers voortdurend uit eigen verantwoordelijkheid te nemen. En houd de doelen van uw organisatie steeds voor ogen.